Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību attīstības veicināšanai piedāvās vairākas esošas un jaunas savstarpējās sadarbības formas

Strādājam kopā  konkurētspējīgai  Eiropai!

 

Lai veicinātu pašvaldību attīstību un labas pārvaldības principu ieviešanu, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) īstenotajā projektā “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana” tiks piedāvātas desmit gan esošas, gan arī jaunas, Latvijā līdz šim mazāk zināmas un īstenotas savstarpējās sadarbības formas, ko varēs izvēlēties ikviena Latvijas pašvaldība.

LPS ir sākusi īstenot Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” finansētu projektu “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana”, kura mērķis sadarbībā ar Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociāciju un Latvijas Lielo pilsētu asociāciju (LLPA) ir optimizēt pašvaldību sadarbību, veicināt labas pārvaldības principus, tādējādi uzlabojot publisko pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti. Projekts tiks īstenots līdz 2024. gadam, un tā kopējās izmaksas ir 1 250 000 eiro.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis: “Pašvaldības Latvijā nenoliedzami ir tā pārvaldes institūcija, kurai iedzīvotāji uzticas vairāk nekā citām publiskās pārvaldes institūcijām. Lai šī uzticēšanās būtu vēl lielāka, svarīga ir pašvaldību savstarpējā sadarbība, kā arī sadarbība ar starptautiskajiem partneriem, ieviešot labākās kooperācijas formas. Tā mēs veicināsim lielāku uzticēšanos ne tikai vietējai varai, bet arī Ministru kabinetam, Saeimai un citām institūcijām.”

Pašvaldībām būs iespēja pieteikties vienas vai vairāku sadarbības formu īstenošanai no kopumā desmit projektā piedāvātajām. Daļa no šīm formām ir labi zināmas un īstenotas Latvijā, piemēram, sadarbība valstspilsētā un apkārtējā novadā, sadarbība Rīgas metropoles reģionā, sadarbība vienā novadā starp pagastiem un pilsētām, sadarbība, dibinot komercsabiedrību noteiktu funkciju īstenošanai. Tāpat būs iespēja sadarboties līdz šim mazāk zināmās formās, piemēram, deleģējuma līguma iestādē vai noslēdzot dibinājuma līgumu.

Ieviešot šīs sadarbības formas, pašvaldības varēs gan apmainīties ar labās prakses piemēriem Latvijā, gan arī apmeklēt pašvaldības Norvēģijā, Somijā un Polijā, lai iepazītos ar šo valstu labo pieredzi. Ļoti liela uzmanība tiks pievērsta tieši Norvēģijas pieredzei pašvaldību sadarbības tīklu veidošanā. Šīs vizītes nodrošinās plašākas perspektīvas un pieredzes apgūšanas iespējas par pārbaudītiem risinājumiem vietējā un reģionālā līmenī dažādās Baltijas jūras reģiona valstīs.

“Gan Latvijā, gan Norvēģijā aktuāla ir teritoriālā reforma, kā rezultātā pašvaldību skaits ir samazināts, lai tās padarītu vēl stiprākas un nodrošinātu iedzīvotājiem augstas kvalitātes pakalpojumus. Tikai savstarpēji sadarbojoties, mēs varēsim pieņemt demokrātiskus un caurredzamus lēmumus, veidot iekļaujošu sabiedrību,” uzsver Norvēģijas vēstniecības Latvijā vadītāja vietniece Jannike Beina.

LLPA projekta īstenošanas gaitā izstrādās Latvijas valstspilsētu darbības stratēģiju līdz 2027. gadam, lai veicinātu pilsētu ilgtspējīgu, integrētu attīstību, starptautisko konkurētspēju un stiprinātu pilsētu sadarbību jaunu attīstības izaicinājumu risināšanā, pilnvērtīgi izmantojot katras valstspilsētas attīstības potenciālu un ekonomiskās priekšrocības. Šī stratēģija ietvers priekšlikumus Eiropas Savienības fondu plānošanai un īstenošanai, rekomendācijas investīciju piesaistei valstspilsētām un priekšlikumus valstspilsētu interešu pārstāvniecībai.

Jelgavas valstpilsētas domes priekšsēdētājs, Latvijas Lielo pilsētu asociācijas pārstāvis Andris Rāviņš: “Augstais iedzīvotāju uzticēšanās līmenis pašvaldībām ir apliecinājums tam, ka mēs strādājam ar iedzīvotājiem un veicinām izpratni par to, ka pašvaldības kā tuvākā pārvaldes institūcija var palīdzēt atrisināt virkni jautājumu, ko valsts pārvaldes līmenī ir grūti izdarīt. Šis projekts būs tas, kurā mēs strādāsim vēl ciešāk un savstarpēji saprotošāk.”

Projekta īstenošanas laikā taps pētījumi par pašvaldību sadarbības formām, tik sagatavoti ieteikumi to turpmākajai sadarbībai, lai veicinātu reģionālās varas turpmāku attīstību. Tāpat pašvaldībām tiks izstrādāts labas pārvaldības vadlīniju un ētikas pašnovērtējuma rīks.