Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Izdots ikgadējais OECD ziņojums par izglītību

Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir izdevusi ikgadējo ziņojumu par izglītību “Education at a Glance 2021”, kurā iekļauta informācija par situāciju Latvijā. Ziņojums, kas ik gadu nāk klajā septembrī, ir labs instruments izglītības politikas veidotājiem un īstenotājiem, lai mērītu un vērtētu izglītības sistēmas attīstības tendences un izaicinājumus.

Saskaņā ar ziņojumu 2020. gadā Latvijā 55% sieviešu 25–34 gadu vecumā bija ar iegūtu augstāko izglītību, bet viņu vienaudžu vīriešu – 34%, savukārt vidēji OECD valstīs šis īpatsvars bija 52% jaunu sieviešu un 39% jaunu vīriešu vidū.

No visām OECD valstīm vēl lielāks sieviešu ar augstāko izglītību pārsvars nekā Latvijā šajā vecuma grupā ir tikai Lietuvai un Igaunijai.

Būtiskas ir dzimumu atšķirības augstākās izglītības studentu sadalījumā pa studiju jomām. Sievietes lielākajā daļā OECD valstu ir nepietiekami pārstāvētas dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) jomās. 2019. gadā OECD vidēji 26% jaunuzņemto studentu inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā un 20% informācijas un komunikācijas tehnoloģijās bija sievietes. Latvijā sievietes veidoja 23% jaunpienācēju inženierzinātņu, ražošanas un būvniecības studiju programmās un 20% informācijas un komunikācijas tehnoloģiju studiju programmās.

Augstākās izglītības absolventu monitorings rāda, ka Latvijā STEM jomas absolventu nodarbinātība un ienākumi vidēji ir vieni no augstākajiem salīdzinājumā ar citu studiju jomu absolventu nodarbinātību un ienākumiem. Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā digitālā pratība ir izglītības politikas caurviju elements: tā ir klātesoša mācību saturā, un to palīdz nodrošināt skolu infrastruktūra un skolotāju kompetence. Tas ļaus apgūt digitālo pratību vienlīdz labi gan zēniem, gan meitenēm, paverot arī turpmāko izglītības un karjeras ceļu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā meitenēm ne mazākā mērā kā zēniem.  

Ziņojums “Education at a Glance” katru gadu tiek sagatavots OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmā, un Latvijas dalība tajā attīsta un stiprina izglītības politikas veidotāju un īstenotāju stratēģisko, analītisko un datu izmantošanas kompetenci. Latvijas dalība OECD Izglītības sistēmu indikatoru programmā notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

Plašāk ar ziņojumā atspoguļoto informāciju var iepazīties šeit: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/izdots-ikgadejais-oecd-zinojums-par-izglitibu