Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Noslēgusies piekrastes apsaimniekošanas piektā sezona

Noslēdzoties nacionālās nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu īstenošana” piektajai sezonai, tajā iesaistītās pašvaldības ar gandarījumu var atskatīties uz paveiktajiem darbiem. Projekts tika realizēts ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansējumu, veicot darbus par kopsummā par 173019,76 EUR apmērā.

Projektu vadīja Latvijas Pašvaldību savienība kā projekta vadošais partneris, sadarbojoties ar projekta faktiskajiem īstenotājiem – visām Latvijas piekrastes pašvaldībām – Limbažu, Saulkrastu, Ādažu, Tukuma, Talsu, Ventspils un Dienvidkurzemes novadiem, kā arī Rīgas, Ventspils un Liepājas valstspilsētām.

Projekta mērķis ir īstenot Baltijas jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti un iedzīvotājiem, atpūtniekiem un tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, kā arī veicinot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. Projekta īstenošanas rezultātā tiek uzlabota piekrastes vide un nodrošināti apstākļi kvalitatīvai atpūtai, kā rezultātā pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, labiekārtojumu un sanitāro prasību nodrošinājumu. Piekrastes kāpās samazināta antropogēnā slodze, kas savukārt veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Aktivitātes tika vērstas divos virzienos – pludmales joslas sakopšana un infrastruktūras izveide. Īstenojot projektu, 2022.gada vasaras sezonā tika veikti šādi pasākumi:

 1. Apsaimniekota pludmale 393,9 km garumā:
 • Atkritumu, t.sk., mirušo dzīvnieku savākšana un utilizēšana,
 • Pludmales irdināšana, atbrīvošana no niedrēm un krūmiem,
 • Tualešu asenizācija un uzturēšana;
 1. Peldvietu labiekārtošana:
 • Iegādātas un uzstādītas 8 pārģērbšanās kabīnes;
 • Iegādāta un uzstādīta 1 tualete;
 • Izgatavoti un uzstādīti 20 soli un zviļņi;
 • Izgatavoti un uzstādīti 4 informatīvie stendi;
 • Izveidoti 3 pludmales volejbola laukumi;
 • Izvietotas 20 bojas;
 • Atjaunoti 15 pontoni;
 • Uzstādītas 3 atkritumu urnas;
 1. Piekļuves nodrošināšana pludmalei:
 • Izbūvētas vai atjaunotas laipas vai noejas 138m garumā;
 • Attīrītas 4 pieejas jūrai no smilšu sanesumiem;
 • Izstrādāts nobrauktuves būvprojekts;
 1. Pludmales stāvvietu labiekārtošana:
 • Izvietotas 26 betona norobežojošās barjeras;
 • Uzlabots stāvlaukuma segums 500m2 platībā.

Pludmales labiekārtošanas un apsaimniekošanas pasākumi veikti 15 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tostarp 13 Natura 2000 teritorijās: Slīteres un Ķemeru nacionālajos parkos, dabas liegumos “Randu pļavas”, “Vidzemes akmeņainā jūrmala”, “Plieņciema kāpa”, “Ģipka”, “Ovīši”, “Užava”, un “Ziemupe”, dabas parkos “Piejūra”, “Engures ezers”, “Bernāti”, “Pape”, kā arī divos dabas pieminekļos – “Kaltenes krasta veidojumi” un “Strantes – Ulmales stāvkrasts”,  tādējādi veicinot arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.