Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Novadu apvienība ir viena no senākajām profesionālajām/interešu apvienībām, kas darbojas LPS ietvaros. Tās uzdevums ir iestāties par novadu interešu aizsardzību, veicināt to ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī sadarbību savstarpēji un ar citām institūcijām. Novadu apvienība apvieno Latvijas novadu pašvaldības, kas ir Latvijas Pašvaldību savienības biedri.  

Novadu apvienības priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs - Guntis Libeks, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs.

Novadu apvienības priekšsēdētāja vietnieki – Vita Paulāne, Stopiņu novada domes priekšsēdētāja, Vents Armands Krauklis, RACA valdes priekšsēdētājs, Valkas novada domes priekšsēdētājs.

Atbildīgā persona no LPS – Nauris Ogorodovs, tehnisko sistēmu administrators, padomnieka palīgs (e-pasta adrese: nauris.ogorodovs@lps.lv).

Novadu apvienība darbojas saskaņā ar Novadu apvienības nolikumu.

Novadu apvienības valdes sēdes parasti notiek katra mēneša pēdējā otrdienā plkst.13 Latvijas Pašvaldību savienības ēkā, Rīgā, Mazajā Pils ielā 1.

Novadu apvienības valdes sastāvs:

Nr.

Vārds, uzvārds

Pašvaldība

1.

Guntis Libeks

LPS priekšsēža vietnieka p.i., Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs

2.

Vents Armands Krauklis

Valkas novada pašvaldības;

RACA priekšsēdētājs

3.

Visvaldis Jansons

Vaiņodes novada pašvaldība

4.

Vija Jablonska

Priekules novada pašvaldība

5.

Ināra Silicka

Kārsavas novada pašvaldība

6.

Maruta Plivda

Preiļu novada pašvaldība

7.

Sandra Kapteine

Rugāju novada pašvaldība

8.

Jānis Zuments

Naukšēnu novada pašvaldība

9.

Guntis Gladkins

Rūjienas novada pašvaldība

10.

Aivars Okmanis

Rundāles novada pašvaldība

11.

Guntis Libeks

Jaunjelgavas novada pašvaldība

12.

Leons Līdums

Aizkraukles novada pašvaldība

13.

Agris Lungevičs

Madonas novada pašvaldība

14.

Vita Paulāne

Stopiņu novada pašvaldība

15.

Indulis Trapiņš

Ikšķiles novada pašvaldība

16.

Egils Helmanis

Ogres novada pašvaldība

17. Dainis Karols Talsu novada pašvaldība

 

Iepriekšējais
Nākamais

Novadu apvienības Valdes sēde 27. marts (2018)

27. martā norisinājās Novadu apvienības valdes sēde, kuras laikā tika izskatīti septiņi jautājumi.

Andra Feldmane informēja par jautājumiem saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā (pielikumā prezentācija). A.Feldmane norādīja uz galvenajiem izaicinājumiem, kas nepārprotami ir darba tirgus – ka strauji sarūk ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, ir liela emigrācija, notiek teritoriju iztukšošanās. Tāpat A.Feldmane informēja, ka LPS savulaik ir iestājusies par sociālas uzņēmējdarbības veicināšanu pašvaldībās, bet Saeimā apstiprinātais likums rada būtiskus ierobežojumus pašvaldību līdzdalībai sociālās uzņēmējdarbības attīstībā savā teritorijā. Tāpat aktuāls jautājums uzņēmējdarbības jomā ir darbaspēka mobilitāte un aicina izpētīt Igaunijas pieredzi reģionālo pārvadājumu jomā. Atsevišķs jautājums būtu pašvaldības atbalsts vietējam uzņēmumam caur publisko iepirkumu, veidojot  nišas produktu vai pakalpojumu.

Savukārt Guntars Krasovskis informēja, ka Saeimas Tautsaimniecības, agrārās un reģionālās politikas komisijā 27.martā tika skatīts jautājums par likumprojektu „Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā” un tika atbalstīts priekšlikums pašvaldībām e-adreses ieviešanu atlikt uz 15.oktobri. G.Krasovskis norādīja, ka aprīļa otrajā pusē LPS arī rīkos videokonferenci, kurā niansēti tiks izrunāts par  e-adreses ieviešanu.

Kristīne Kinča informēja, ka drīzumā Ministru kabinetā varētu tikt pieņemti Ministru kabineta noteikumi “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”. Noteikumu projektā pārizdod zemes iznomāšanas noteikumus un nosaka apbūves tiesību kārtību. K.Kinča vērsa uzmanību uz to, ka noteikumi attiecināmi arī uz reklāmas izvietošanu, taču šajā jautājumā joprojām nav vienošanās, jo iestrādātā norma, ka reklāmas izvietošanas gadījumā būtu jānodala maksa par pašu reklāmu, gan zemes nomu, pēc LPS ieskatiem radīs papildu slogu 2 maksājumu administrēšanā.

Ivita Peipiņa informēja par MK noteikumu projektu “Noteikumi par publisko ūdeņu nomu” (pielikumā prezentācija). I.Peipiņa norādīja uz noteikumu mērķi un informēja par LPS priekšlikumiem noteikumu projekta redakcijai. I.Peipiņa atzīmēja, ka pašlaik VARAM apkopo priekšlikumus un saskaņošanas sanāksme varētu notikt aprīļa sākumā. Savukārt S.Bērziņa norādīja uz problēmām saistībā ar dažādiem publisko ūdeņu valdītājiem (kas ir gan pašvaldības, gan VARAM - Dabas aizsardzības pārvaldes valdījumā) un šie jautājumi tuvākajā laikā būs jāaktualizē, jo pastāv dubultais finansējums.

Vineta Reitere informēja par Labklājības ministrijas izstrādātajiem priekšlikumiem grozījumiem Bāriņtiesu likumā, kas vismaz pagaidām LPS vispār nav atsūtīti viedokļa sniegšanai. Par šiem priekšlikumiem LPS informēja Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācijas priekšsēdētāja Aurika Zīvere, kas arī piedalījās sēdē. V.Reitere norādīja, ka priekšlikumi paredz 2 būtiskas izmaiņas. Pirmais – ka tajās pašvaldībās, kurās pašlaik ir vairākas bāriņtiesas, plānota tikai viena un otrais – ja pašvaldības teritorijā dzīvesvieta deklarēta mazāk nekā 5000 iedzīvotāju, pašvaldībai tiek plānots pienākums veidot vienu kopīgu bāriņtiesu ar citu pašvaldību. V.Reitere informēja, ka likumprojekts paredz konceptuālas izmaiņas un tiks apspriests arī LPS Valdē šī gada 3. aprīlī, kā arī tiks nosūtīts visām pašvaldībām viedokļa sniegšanai. Tāpat priekšlikumi rada virkni jautājumu, piemēram, kopīgas iestādes veidošana – bāriņtiesu ievēl – tad kurš domes sastāvs to ievēlēs? Tāpat teritorijas lielums - ja bāriņtiesa jāveido kopā ar citu pašvaldību, tad pastāv iespēja, ka šī teritorija būs pārāk liela, lai bāriņtiesa varētu operatīvi reaģēt.

Ilze Rudzīte informēja par Labklājības ministrijas izstrādāto plānu minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai 2019.-2020. gadam, kas paredz Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta palielināšanu, minimālās vecuma pensijas palielināšanos, kā arī trūcīgas personas ienākuma līmeņa palielināšanu, GMI palielināšanu u.c.

Savukārt producents/režisors Arnis Aspers iepazīstināja ar ideju par filmu “Look at Latvia” un valde viņam ierosināja par šo ideju runāt plānošanas reģionu Attīstības padomju sēdēs.

 

Andra Rakšte

Tālrunis: +371-67508523

Mobilais t.: +371-26343430

e-pasts: andra.rakste@lps.lv

Andra Feldmane. Par jautājumiem saistībā ar atbalsta mehānismu pieejamību pašvaldībām uzņēmējdarbības sekmēšanai savā teritorijā
Ivita Peipiņa, Sandra Bērziņa. Noteikumi par publisko ūdeņu nomu