Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) mērķis ir apvienot un organizēt pašvaldību izpildinstitūciju vadītājus, lai:

1.1. attīstītu starppašvaldību kontaktus, sekmētu vispārējo sadarbību, pieredzes  apmaiņu un pašvaldību attīstību;

1.2. paaugstinātu dalībnieku kvalifikāciju;

1.3. piedalītos LPS lēmumu izstrādē un izpildē;

1.4. rūpētos par dalībnieku tiesisko aizsardzību;

1.5. pārstāvētu LPIA dalībnieku intereses Eiropas Savienības, Eiropas Padomes un citās starptautiskajās pašvaldību izpildvadītāju intereses pārstāvošās institūcijās.

LPIA dalībnieki ir pašvaldības – LPS biedri. Iestāšanās LPIA un izstāšanās no tās notiek, pamatojoties uz pašvaldības pieteikumu/atteikumu.

Dalībnieku LPIA pārstāv pašvaldības izpilddirektors un (vai) viņa vietnieks, kā arī pašvaldības deleģētas personas.

Kontakti un vadība:
LPIA Valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis (Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks teritoriālo apvienību jautājumos – Rūjienas apvienības pārvaldes vadītājs).

E-pasts: ivo.virsis@valmierasnovads.lv

Tālrunis: 26312008.

No LPS puses LPIA darbu koordinē padomniece Sniedze Sproģe, e-pasts: sniedze.sproge@lps.lv

 

 

Iepriekšējais
Nākamais

Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksme 5. februārī (2021) – tiešraidē no LPS

Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācijas (LPIA) sanāksme-seminārs 5. februārī, kā jau tagad ierasts, notika tiešraidē no LPS mītnes. Videoieraksts pieejams šeit.

Sanāksmes sākumā LPIA Valdes priekšsēdētājs Ivo Virsis un LPS padomniece Sniedze Sproģe informēja par aktualitātēm un tuvākajiem pasākumiem. Tie plānoti šādi:

* 16. februārī diskusija ar Valsts meža dienestu – par mikroliegumiem un pašvaldību pienākumiem un atbildību;

* 18. februārī tīkliņa sanāksme par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu;

* 25. februārī videoseminārs par mājas (istabas) dzīvnieku labturības jautājumiem;

* LPIA sanāksme 5. martā par ekonomiskās aktivitātes veicināšanu pašvaldībā, vietējām piegādēm, publisko un privāto partnerību, labajiem piemēriem un normatīvo aktu regulējumu, ESKO iespējām pašvaldību objektu energoefektivitātes uzlabošanai un zaļo kursu, t. sk. zaļo enerģiju – prioritātēm un atbalstu tās ieviešanai.

19. februārī Latvijas Pašvaldību mācību centrā (LPMC) sāksies mācības pašvaldību izpilddirektoriem, viņu vietniekiem un pārvalžu vadītājiem par pašvaldību darba organizāciju, un par šo 40 stundu mācību programmu sīkāk pastāstīja LPMC direktore Gunita Rakeviča (viņas prezentācija zemāk). Nodarbības notiks Zoom platformā 19. un 26. februārī, 12., 19. un 26. martā un 9., 16. un 23. aprīlī. Šis kurss tiks apmaksāts no LPIA līdzekļiem tiem dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši visas nodarbības un saņēmuši apliecību. Pieteikšanās kursiem atvērta līdz 15. februārim šeit.

Par Covid aktualitātēm informēja LPS padomnieki, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) un Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” pārstāvji (visas prezentācijas pieejamas zemāk).

LPS padomniece Ināra Dundure pastāstīja par aktualitātēm izglītības jomā Covid-19 laikā, no kurām kā galvenās jāatzīmē LPS panāktās izmaiņas grozījumos MK rīkojumos “Noteikumi par prioritāro institūciju un vajadzību sarakstā iekļautajām institūcijām nepieciešamajiem epidemioloģiskās drošības nodrošināšanas resursiem” un “Par izglītības iestāžu apgādi ar individuālās aizsardzības līdzekļiem”, darbs pie attālinātā mācību procesa nodrošināšanas, jaunā pedagogu atalgojuma modeļa izstrādes un pašvaldību interešu aizstāvēšanas ES struktūrfondu uzraudzības padomēs, kā arī LPS veiktais pētījums par izglītības iestāžu, pedagogu un skolēnu nodrošinājumu ar IKT aprīkojumu. LPS priekšlikumos uzsvērta nepieciešamība atvērt valsts finansētu programmu skolu, pedagogu un audzēkņu apgādei ar datoriem un viedierīcēm, priekšroku dodot bērniem no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, kā arī LPS rosinājusi risināt jautājumu par interneta pieejamību laukos.

Raksturojot aktuālo sociālajā jomā, LPS padomniece Ilze Rudzīte atsaucās uz informatīvo ziņojumu “Par Covid-19 vakcinācijas plānu”, kurā noteikts, ka pašvaldībām jāpiedalās savas teritorijas iestāžu un organizāciju darbinieku un klientu vakcinācijas organizēšanā atbilstoši noteiktajām prioritārajām grupām, aktīvi jāinformē iedzīvotāji un jāmobilizē vakcinācijai, jāorganizē transports un jāsniedz atbalsts izbraukuma vakcinācijas punktu ierīkošanā. Informāciju par situāciju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās pašvaldības var iegūt šeit, kur Labklājības ministrija ik dienu ievieto apkopotos datus par saslimšanas gadījumiem sociālās aprūpes centros.

VUGD priekšnieka vietnieks pulkvedis Mārtiņš Baltmanis analizēja sadarbību ar pašvaldībām civilās aizsardzības (CA) jomā un pastāstīja gan par valsts CA plānu, gan arī to, kas jāņem vērā pašvaldībām savos CA plānos, kā arī akcentēja pašvaldību civilās aizsardzības komisiju lomu un darbību. Runājot par Covid aktualitātēm, viņš vērsa uzmanību uz nodrošinājumu ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, saslimušo transportēšanu un resursu iesaistīšanas algoritmu. Prezentācijā atradīsit arī kontaktinformāciju resursu iesaistīšanai 24/7 režīmā.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktors DVM, Dr. med. vet., Ph. D. Aivars Bērziņš izpilddirektorus iepazīstināja ar Covid-19 testēšanas aktualitātēm un monitoringu pašvaldību notekūdens sistēmās. “BIOR” savās laboratorijās bez maksas nodrošina Covid-19 testēšanu ar SPKC, Veselības inspekcijas vai ārsta norīkojumu un piedāvā arī mobilās mediķu brigādes izbraukumus visā Latvijā, turklāt veic arī siekalu paraugu un nazofaringālo paraugu testēšanu. Par Covid-19 testēšanas iespējām pašvaldības var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi covid@bior.lv vai zvanot uz tālruni 29164882. Tāpat “Bior” piedāvā pašvaldībām notekūdeņu paraugu testus epidemioloģisko izmeklējumu veikšanai – gan pilsētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI), gan “karstajos” punktos – pansionātos un aprūpes centros, gan lokālajās NAI.

Pilnu Covid-19 situācijas ainu Latvijā iezīmēja LPS padomnieks Aino Salmiņš, kurš pastāstīja par iknedēļas Covid grupas darbu, minēja statistikas skaitļus, akcentēja problemātiskos jautājumus un izvirzīja iespējamos risinājumus, kam jābalstās uz stratēģiju, komunikāciju, prognozējamību, argumentētiem ierobežojumiem, uzticamību valdībai – tikai tā iespējams iegūt sabiedrības lojalitāti. Viņš arī nosauca jautājumus, kas ir aktuāli ne tikai tagad, bet tikpat svarīgi būs pēc pandēmijas: jāmaina krīzes vadība ārkārtējās situācijās; skaidrs valsts institūciju un pašvaldību sadarbības algoritms, tajā skaitā komunikācija starp ministrijām; operatīva un detalizēta datu apmaiņa; valsts materiālo rezervju un finanšu piesaistes kārtība un materiālo rezervju veidošanas principu maiņa no “katrs par sevi” uz centralizēto modeli; pašvaldību CA komisiju tiesiskais statuss un kompetence; CA komisijas jāveido nevis uz sadarbības, bet reģionālajiem principiem; operatīva Krīzes vadības centra izveide; likumā jānosaka deleģējums ministrijām izstrādāt rīcības plānus katastrofu vai ārkārtas situāciju gadījumā.

Izskatot tematu “Solis pretī viedām pašvaldībām”, interesantu prezentāciju par to, kā telemātikas nozare modernizē un uzlabo pašvaldības darbību, sniedza autoparku efektologs Jānis Konovaļčiks. Viņš pastāstīja par Viļņas kolēģu labo pieredzi, kuri 2018. gadā Lietuvas galvaspilsētā ieviesa transportlīdzekļu koplietošanas lietojumprogrammu, kas apkalpo 65 automašīnas, 20 velosipēdus, trīs motorollerus un piecus elektriskos motorollerus. Sistēma darbojas ar mobilās lietotnes palīdzību, un darbiniekiem nav jāatceras, kur un kad viņi braukuši, jākrāj degvielas čeki un jāaizpilda grāmatvedības rēķini, nemaz nerunājot par tādiem ieguvumiem kā mazāks gaisa piesārņojums un rentabilitāte.

Soli pretī nākotnei spērusi arī Aizkraukles novada pašvaldība, un projektu vadītājs Dzintars Grundšteins dalījās pieredzē par ieguvumiem no autoparka pārvaldības sistēmas lietošanas. Aizkrauklē to izmanto astoņām automašīnām, un arī šeit visu sakārto pati sistēma: rezervācija tīmekļa pārlūkprogrammā; automātiskās ceļazīmes, vadoties pēc veiktajām rezervācijām; pārskatāma autoparka izmantošanas analīze.

Par pašvaldību lietojumprogrammām un administratīvi teritoriālo reformu (ATR) pastāstīja SIA “ZZ dats” direktora vietnieks Dr. dat. Dainis Dosbergs. Viņa ieteikums: pašvaldībām vajadzētu sākt darbu jau tagad, neatstājot to jauno domju lemšanai, lai pēc 1. jūlija nerastos pārrāvumi. Pēc viņa vārdiem, lietojumprogrammu pielāgošana un ieviešana ir salīdzināma ar būvniecības gaitu: šiem procesiem ir noteikta darbību secība un nepieciešamais laiks darbu izpildei. Pirms sākt šīs lielās “būves” celtniecību, pašvaldībai jāatbild uz vairākiem jautājumiem un jālemj par to, kāda būs pašvaldības administratīvā un juridiskā struktūra, kādas lietojumprogrammas tiks izmantotas, kāda būs dokumentu un resursu vadības sistēma utt. D. Dosberga aicinājums pašvaldībām, kurām jau ir skaidrība par lietojumprogrammām pēc ATR, administratīvo un juridisko struktūru un laika grafiku, sākt konsultācijas ar “ZZ dats” par tās lietojumprogrammās veicamajiem darbiem.

Sanāksmes noslēgumā Sniedze Sproģe informēja par saņemto vēstuli no Zemkopības ministrijas par pašvaldību iesaisti mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas procesa nodrošināšanā. Saskaņā ar MK 2011. gada 21. jūnija noteikumu nr. 491 “Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība” 11.1 punktu vietējā pašvaldība iesniedz Lauksaimniecības datu centrā (LDC) iesniegumu un to pašvaldības darbinieku sarakstu, kuriem piešķiramas tiesības reģistrēt mājas (istabas) dzīvniekus. Savukārt noteikumu 15.9. punkts nosaka, ka LDC nodrošina pašvaldībām autorizētu pieeju mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzei saskaņā ar vienošanos par tās izmantošanu. LDC izsniedz autorizētu pieeju datubāzei tikai noteiktiem pašvaldību darbiniekiem saskaņā ar vienošanos. Tā kā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāze satur fizisko personu datus, nav pieļaujama autorizācijas datu nodošana citām personām, piemēram, patversmes darbiniekiem.

Sniedze Sproģe,

LPS padomniece

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

Aktualitātes izglītībā Covid-19 situācijā
Aktualitātes veselības un sociālajā jomā
Civilā aizsardzība
Resursu iesaistīšanas algoritms Covid-19
“BIOR” uz pieredzi un zināšanām balstīts pašvaldību partneris
Otrā viļņa problemātika
Car-Sharing service in Vilnius city municipality
Autoparka pārvaldības efektivizācija Aizkraukles pašvaldība
Pašvaldību lietojumprogrammas un administratīvi teritoriālā reforma
LPIA sanāksmes protokols 05.02.2021. Rīgā