Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Sēlijas novadu apvienība (SNA) ir brīvprātīga pašvaldību apvienība kopīgu mērķu un uzdevumu sasniegšanai.

SNA ir nodibināta 2012.gada 14.decembrī, lai saskaņā ar Latvijas Pašvaldību savienības (LPS)  statūtu 11.1. un 11.2 punktiem uz brīvprātības principiem apvienotu tās Sēlijas novadu pašvaldības, kuras ir iestājušās LPS. Tā darbojas kā LPS struktūrvienība.

Priekšsēdētājs Arvīds Kviesis, Neretas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs;

Apvienības sastāvā ir septiņi Sēlijas novadi:

  • Aknīstes novads
  • Ilūkstes novads
  • Jaunjelgavas novads
  • Jēkabpils novads
  • Neretas novads
  • Salas novads
  • Viesītes novads

 

 

Iepriekšējais
Nākamais

IX Sēlijas kongress Salas novadā

21. septembrī Salas kultūras namā notika IX Sēlijas kongress, kurā apsprieda Nacionālā attīstības plāna (NAP) devumu Sēlijas attīstībai.

Uz kongresu bija ieradušies gan septiņu Sēlijas novadu apvienības biedri no Aknīstes, Ilūkstes, Jaunjelgavas, Jēkabpils, Neretas, Salas un Viesītes novada pašvaldībām, gan interesenti no tuvākas un tālākas apkārtnes, gan pārstāvji no Pārresoru koordinācijas centra, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas Pašvaldību savienības.

LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, sveicot kongresa dalībniekus, novēlēja viņiem runāt tā, lai Sēlijas vārds izskanētu vairāk un tālāk: “Tikai runājot par sevi, jūs varat tapt sadzirdēti!”

Kongresu atklāja Sēlijas novadu apvienības vadītāja Salas novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe.

Sēlijas kongresā ziņojumu par NAP nozīmi līdzsvarotā reģionu attīstībā sniedza Pārresoru koordinācijas centra (PKC) vadītāja vietnieks Vladislavs Vesperis, un reģionālās politikas nākotni Latvijā iezīmēja vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministra padomnieks Dainis Rijkuris. NAP izstrādi un rezultātus vērtēja bijušais Pašvaldību savienības priekšsēdis Andris Jaunsleinis, bet ekonomikas doktore Raita Karnīte analizēja NAP atspulgu Sēlijas novados.

Ar starpziņojumiem kongresā uzstājās Viesītes novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks, Jēkabpils novada pašvaldības teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša un Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna.

Sēlijas kongresa noslēgumā tika pieņemta rezolūcija, pieprasot valdībai un politiskajām partijām mainīt NAP nostādnes un radīt attīstības nosacījumus arī Sēlijas novadu apvienības pašvaldībām.

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore

V.Vesperis NAP2020 nozīme līdzsvarotai reģionālajai attīstībai
D.Rijkuris Reģionālā politika pēc 2020. gada
A.Jaunsleinis Nacionālā attīstības plāna vērtējums
R.Karnīte NAP atspulgs Sēlijas novados
G.Dimitrijeva Uzņēmējdarbība un projekti Sēlijas reģiona attīstībai
Dz.Nartiša Sēlijas baltie ceļi
G.Libeks Izglītība Sēlijā
IX Sēlijas kongresa rezolūcija
Jāņa Stradiņa apsveikuma vēstule Sēlijas kongresam