Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Tautsaimniecības komitejas sēde 19. februārī (2020)

Šī gada 19.februārī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Tautsaimniecības komiteja.

Sēdes laikā norisinājās diskusijas par ugunsdrošības noteikumiem, aktualitātēm publiskajā iepirkumā, kā arī sabiedriskā transporta aktualitātēm.

Tautsaimniecības komitejas sēdes videoierakstu iespējams noskatīties šeit.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvji informēja klātesošos par  Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumos nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi””. Komiteja atbalstīja plānotās izmaiņas noteikumos.

Savukārt Iepirkuma uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile prezentēja aktualitātes publisko iepirkumu jomā, uzsverot informāciju par centralizēto elektroenerģijas iepirkuma organizēšanu. D.Gaile informēja, ka Eiropas Komisija ir noteikusi jaunas līgumcenu robežvērtības. Tāpat viņa skaidroja būvkomersantu klasifikācijas izmantošanu iepirkumos, kā arī par iepirkuma pārtraukšanu, ja saņemts tikai viens pieteikums vai piedāvājums.

Savukārt par centralizēto elektroenerģijas iepirkumu D.Gaile akcentēja, ka kopējā elektroenerģijas patēriņa apjoma nosaka informācija no AS “Sadales tīkli” par patēriņu katrā NĪ un laika zonā 2019. gadā. Iepirkumu plānots izsludināt 01.07.2020. Plānotā procedūra būs slēgts konkurss un dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidošana. Plānotais dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks būs 01.01.2021. – 31.12.2023.

LPS padomniece iepirkumu jautājumos Daina Dzilna un AS “Sadales tīkli” klientu direktore Baiba Priedīte informēja par elektroenerģijas tirgus attīstību, rēķiniem par elektrību, viedajiem elektroenerģijas skaitītājiem. B.Priedīte uzsvēra, ka no šī gada janvāra ir samazināta maksa par elektrības piegādi un tarifi būs spēkā turpmākos 5 gadus.

Visbeidzot sēdes izskaņā Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš stāstīja par sabiedriskā transporta aktualitātēm un sabiedriskā transporta pakalpojuma iepirkuma norisi. K.Godiņš skaidroja, ka atklātais iepirkums ir noslēdzies un šobrīd notiek vērtēšana, kas varētu noslēgties šī gada marta beigās. Pašlaik iesniegti 40 piedāvājumi, vislielākais piedāvājumu skaits ir no Madonas, augstākā piedāvātā cena ir 1,8267 euro/km, bet zemākā piedāvātā cena – 0,7774 euro/km.  

Vairāki komitejas locekļi vērša ATD  uzmanību uz to, ka  no elektronisko iepirkumu sistēmā (eis.gov.lv) pieejamā finanšu piedāvājumu apkopojuma var secināt, ka piegādātāji iesnieguši atšķirīgās pieejās balstītus piedāvājumus, līdz ar to finanšu piedāvājumos piedāvātās cenas atšķiras no 20 līdz 44%. Pastāvot šādiem apstākļiem, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu izvēle būs grūti  savietot ar brīvas un taisnīgas konkurences principu. Cēsu mērs Jānis Rozenbergs  teica, ka šāds piedāvājums  var  radīt paaugstinātu risku pasūtītājam, jo pretendents ar lētāko cenu var nebūt spējīgs izpildīt visus  līguma noteikumus.. Uzmanību rada arī tas apstāklis, ka  viens no pretendentiem ir  piedāvājis ievērojami  zemāko cenu 6 lotēs, kas, iespējams, ir zemāk par esošo pašizmaksu.

Ņemot vērā, ka  iesniegtajos piedāvājumos cenu atšķirība ir būtiska, komiteja aicināja ATD ļoti detalizēti izvērtēt,  vai iepirkuma  pretendenti savā piedāvājumā ir  iekļāvuši  visus riskus, lai nodrošinātu  garantijas līguma izpildei visā termiņā, t.i.  10 gados. Pastāv bažas, ka pretendenti  ir iesnieguši atšķirīgās pieejās balstītus piedāvājumus, kas nav savstarpēji objektīvi salīdzināmi. Ņemot vērā  šādus apstākļus, pastāv risks, ka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu izvēle varētu arī  nebūt savienojama ar brīvas un taisnīgas konkurences principu

Komitejas sēdes noslēgumā LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš informēja, ka šī gada 22.aprīlī notiks ikgadējās LPS un Satiksmes ministrijas sarunas.

Aino Salmiņš

LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos

Liene Užule

LPS Komunikācijas nodaļas vadītāja

IUB - Aktualitātes publisko iepirkumu jomā
AS “Sadales tīkls”
Sabiedriskā transporta pakalpojumu nozares 2019.gada rezultāti un aktualitātes