Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Komitejā diskutē par atbalstu tranzītielām, ceļu reģistrēšanu un transporta enerģijas likumu

Šī gada 20.decembrī notika Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Tautsaimniecības komitejas sēde, kurā izskatīja jautājumus par transporta enerģijas likumu, energoatbalsta izmaksām, pašvaldību autoceļu reģistrēšanu valsts kadastrā un finansējumu tranzītielām.

Komitejas sēdes video ieraksts pieejams ŠEIT.

Sēdes laikā  Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) valsts sekretāre Līga Kurevska un KEM Enerģētikas ilgtspējas departamenta direktore Aija Timofejeva prezentēja likumprojektu Transporta enerģijas likums un atbildēja uz jautājumiem par tajā paredzētajiem nosacījumiem. Pašvaldību vadītāji, speciālisti un eksperti uzklausīja aktuālo informāciju un puses vienojās par turpmāku sadarbību. Sēdē LPS uzsvēra, ka Transporta enerģijas likuma kontekstā ir svarīgi vērtēt pašvaldību un pašvaldību uzņēmumu attīstības riskus, tāpat prasības tiek izvirzītas tikai valstspilsētām, un jebkura likumā uzlikto saistību neizpilde var rezultēties soda naudās.

Pastāv pašvaldību kapitālsabiedrību finanšu risks, ja valsts uzliek pienākumu bez pielāgota granta un finanšu instrumentu programmas. Tas var radīt  finansiālu nestabilitāti un ietekmēt uzņēmuma attīstības plānus, kā arī radīt grūtības uzturēt jau esošo infrastruktūru. Tāpat pašvaldības kā akcionārs ir atbildīga par savām kapitālsabiedrībām. Tāpēc situācijā, ja kāds no pašvaldības uzņēmumiem nespēs izpildīt ar likumu tam uzliktās saistības un būs jāmaksā soda nauda, tad šīs izmaksas būs jāsedz pašvaldībai vai uzņēmumam, rezultātā būtiski vajadzēs palielināt konkrētā pakalpojuma izmaksas, kuras nespēs segt iedzīvotāji.

Vienlaikus LPS akcentē, ka nosacījumi valstspilsētu pašvaldību teritorijās izmantotajiem transportlīdzekļiem paredz pāreju vismaz 50% apmērā uz atjaunīgās enerģija vai elektroenerģijas divos virzienos - gan sabiedriskajam  transportam,  gan valstspilsētu pašvaldību izmantotajiem transportlīdzekļiem. Tas nozīmē - pašvaldību, tai piederošās  iestādes,  aģentūras, pašvaldības uzņēmumus. Tomēr nepastāv kopējs un visaptverošs skatījums, kā arī nav zināma iespējamā cena šīs likuma prasības izpildei.

Visbeidzot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalsta programmas neparedz hibrīda risinājumus un šobrīd finansējums kopumā ir neliels. Situācijā, kad nav zināms finanšu atbalsts, pastāv risks par augstākām transporta izmaksām, kas negatīvi ietekmēs vietējās pašvaldības sabiedriskā pakalpojuma izmaksas ilgtermiņā.

Komitejā norisinājās saruna arī par  iespējamiem valsts atbalstu  pasākumiem, atbilstoši Energoapgādes izmaksas  atbalsta likuma nosacījumiem. Uz jautājumiem atbildēja L. Kurevska un uzņēmuma ZZ Dats pārstāvis.

Pasākuma laikā aktīva diskusija izvērtās par pašvaldību ceļu vai ielu reģistrēšanu Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastrā. Ņemot vērā būtisko un nesamērīgo ietekmi uz pašvaldību budžetiem, LPS aicināja Satiksmes ministriju (SM) līdz atlikt obligāto prasību Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēt pašvaldību autoceļus un ielas.

Pašlaik Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites kārtībā paredzēts, ka līdz 2025. gada 1.janvārim pašvaldībām jasagatavo un jāiesniedz valsts akciju sabiedrībā Latvijas Valsts ceļi dokumenti nereģistrēto pašvaldības ceļu un ielu reģistrēšanai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, kā arī jāaktualizē informācija par pašvaldību ceļiem un ielām, tostarp par velosipēdu ceļiem, gājēju ceļiem, gājēju un velosipēdu ceļiem un kopīgiem gājēju un velosipēdu ceļiem. Savukārt Latvijas Valsts ceļi pašvaldības minētās inženierbūves reģistrēs atbilstoši aktuālajiem Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem. LPS aicina šo normu atlikt, jo atbilstoši esošajai reālajai situācijai to nevarēs ātrāk īstenot.

LPS uzsver, ka šādai prasībai nav skaidra, pamatota mērķa un aicina SM ievērot vienlīdzības principu starp valsti un pašvaldībām, jo prasība reģistrēt autoceļus kadastra informācijas sistēmā neattiecas uz valsts autoceļiem. Komitejā puses vienojās par iespējamu reģistrēšanas atlikšanu uz daudziem gadiem, iespējams, ik gadu nosakot reģistrējamo pašvaldību ceļu un ielu apjomu procentos.

Sēdes izskaņā klātesošie pārrunāja jautājumu par finansējumu tranzītielām. LPS uzstāj, ka nav noteikts pietiekams līdzekļu apjoms minēto ielu sakārtošanai un tās atbalsta pēc finansējuma pārpalikuma principa. Puses vienojās, ka LPS apkopos iespējamās izmaksas tranzītielām un prioritāri sakārtojamos posmus.

Transporta enerģijas likums, Aija Timofejeva, KEM
Aktualitātes klimata un enerģētikas politikā Latvijā, KEM
Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācija Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, Daina Ūdre, VZD
Par pašvaldību autoceļiem vai ielām: Būvju reģistrēšanu kadastrā, Mērķdotācijas izlietojums, Valsts vietējo ceļu pārņemšanas atbalsts, Tranzītielas, Tālivalds Vectirāns, SM