Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde 6. maijā (2020)

LPS Veselības un sociālo jautājumu komitejas sēde notika 6. maijā un tika translēta tiešraidē. To attālināti vadīja komitejas priekšsēdētājs Guntis Libeks un LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte.

Sēdes darba kārtībā bija divi jautājumi – par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanu un par slimnīcu darbību ārkārtējās situācijas laikā.

Lai pārrunātu aktualitātes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanā, videotiešraidē tika aicināti piedalīties arī Labklājības ministrijas (LM) speciālisti. Šim aicinājumam atsaucās LM valsts sekretārs Ingus Alliks, valsts sekretāra vietniece Līga Āboliņa, Sociālo pakalpojumu departamenta direktors Aldis Dūdiņš, Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska un Bērnu un ģimenes politikas departamenta direktora vietniece Zita Mustermane.

Kopš valstī izsludināta ārkārtējā situācija, jau divreiz izdarīti grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, paredzot jaunus nosacījumus pabalsta krīzes situācijā izmaksai. Noteikts, ka valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās beigām var piešķirt pabalstu ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības. Šis krīzes pabalsts jāizmaksā no pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet valsts nodrošinās mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50% apmērā, taču ne vairāk kā 40 eiro mēnesī vienai personai triju mēnešu periodā. Pašvaldība var neizmaksāt vai samazināt par attiecīgo daļu pabalstu krīzes situācijā par laikposmu, kad personai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam ir piešķirts dīkstāves pabalsts. Tāpat pašvaldībai ir jāpalielina izmaksājamā krīzes pabalsta apmērs ģimenei (personai), tajā skaitā audžuģimenei un aizbildnim, kas aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, palielinot pabalsta apmēru par 50 eiro mēnesī katram bērnam, ko valsts kompensēs pašvaldībai 100% apmērā.

Tā kā šā krīzes pabalsta pieprasītāju skaits pieaug, palielinās arī pašvaldību sociālo dienestu darba apjoms, turklāt daudzi lēmumi jāpārskata sakarā ar papildu atbalsta piešķiršanu par bērniem. Nereti cilvēki, kuri griežas pašvaldībā ar iesniegumu pabalsta piešķiršanai, nevar paskaidrot, kādās darba attiecībās viņi ir vai būs, savukārt pašvaldība nav droša, vai klienta sociālā situācija ļauj viņam pretendēt uz palīdzību un vai krīzes pabalsts tiek piešķirts atbilstoši un pilnīgi precīzi Labklājības ministrijas kritērijiem par kompensācijas saņemšanu.

Tāpat pašvaldības satrauc situācija sociālās aprūpes centros, kur problēmas rada jaunu klientu ievietošana un visu distancēšanās un epidemioloģisko nosacījumu ievērošana, lai vecie cilvēki nejustos kā ieslodzīti cietumā.

Izskatot darba kārtības otro jautājumu, Latvijas Slimnīcu biedrības Valdes priekšsēdētājs Jevgēņijs Kalējs raksturoja slimnīcu darbību ārkārtas situācijas laikā un reģionālo slimnīcu lomu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanā iedzīvotājiem visā valsts teritorijā. Šeit diskusijas raisījusi pašvaldību pirmā un otrā līmeņa slimnīcu darbība un spēja tikt galā ar Covid-19 pacientiem. Līdz šim krīzes radītos izaicinājumus pašvaldību slimnīcas risinājušas sekmīgi un uzsver, ka valstij ir jānovērtē pašvaldību slimnīcu potenciāls un medicīnas personāla kompetence nepieciešamās palīdzības sniegšanā ar Covid-19 inficētajiem pacientiem. Uzticēšanās pašvaldību slimnīcu personālam un viņu zināšanām ir nozīmīgs faktors sociālā miera nodrošināšanā.

Vēl komitejas sēdē tika ieskicēti jautājumi ikgadējām LPS sarunām ar Labklājības un Veselības ministriju. Plānots, ka sarunas ar Labklājības ministriju notiks 20. maijā, bet ar Veselības ministriju – 27. maijā.

Komitejas sēdes videoieraksts pieejams LPS vietnes www.lps.lv sadaļā “Tiešraides, videoarhīvs – Videoarhīvs” vai sekojot šai saitei.

Ilze Rudzīte,

LPS padomniece veselības un sociālajos jautājumos

Gunta Klismeta,

LPS Komunikācijas nodaļas redaktore