Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 22.–28.02. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi septiņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem, un visi ir saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-115 – Par likumprojektu “Grozījumi Starptautiskās palīdzības likumā”

22.02.2021.

11.02.2021.

2.

VSS-125 – Rīkojuma projekts “Par Brocēnu novada pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Kaļķu ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

23.02.2021.

18.02.2021.

3.

VSS-123 – Noteikumu projekts “Par Daugavpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Kungadruvas ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

23.02.2021.

18.02.2021.

4.

VSS-126 – Rīkojuma projekts “Par Auces novada pašvaldības nekustamā īpašuma “P104 rekultivētā zeme” pārņemšanu valsts īpašumā”

24.02.2021.

18.02.2021.

5.

VSS-114 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Tvaika ielā 7b, Jēkabpilī, pārdošanu”

25.02.2021.

11.02.2021.

6.

VSS-100 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piederošās 1/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma Liepājas ielā 19, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā”

26.02.2021.

11.02.2021.

7.

VSS-118 – Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 10. novembra noteikumos nr. 1312 “Noteikumi par darbību ierobežojumiem aizsargjoslās ap valsts aizsardzības objektiem””

26.02.2021.

18.02.2021.