Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana

Projekta mērķis: pašvaldību sadarbības optimizācija un labas pārvaldības principu veicināšana Latvijas pašvaldībās, lai uzlabotu publisko pakalpojumu kvalitāti un efektivitāti.

Projekta partneri: Latvijas Pašvaldību savienība (LPS), Latvijas Lielo pilsētu asociācija (LLPA), Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija (KS).

Projekta ieviešanas periods: 06.2021.-04.2024.

Projekta aktivitātes:

•  pašvaldību sadarbības prakses Latvijā un tās uzlabošanas iespēju analīze (pētījums, reģionāli semināri pieredzes apmaiņai un diskusijām par pašvaldību sadarbības iespējām pēc ATR, ieteikumu izstrāde turpmākai pašvaldību sadarbībai Latvijā);
•    pilotaktivitāšu īstenošana, lai uzlabotu vai paplašinātu jau funkcionējošas starppašvaldību sadarbības formas, vai ieviestu jaunas;
•  labas pārvaldības uzlabošanas pasākumi Latvijas pašvaldībās (vadlīniju un ētikas pašnovērtējuma rīka izstrāde, apmācību semināri vietējiem politiķiem un pašvaldību darbiniekiem);
•    mācību vizītes uz Norvēģiju, Poliju un Somiju par labu pārvaldību un pašvaldību sadarbību;
•    Latvijas valstspilsētu darbības stratēģijas izstrāde līdz 2027.gadam;
•    LLPA speciālistu diskusiju platformas izveide un LLPA ekspertu tīkla izveide.
 

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” finansiālu atbalstu.

Iepriekšējais
Nākamais

Seminārā pašvaldības iepazīstina ar pieciem pašvaldību sadarbības tīkliem

Strādājam konkurētspējīgai Eiropai!

Īstenojot Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta finansētu projektu "Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana", Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) pašvaldībām ir sagatavojusi piedāvājumu piecu pašvaldību sadarbības tīklu darbībai projekta ietvaros, un ar to pašvaldības tika iepazīstinātas ceturtdien, 7.aprīlī.

"Sadarbība starp pašvaldībām nav nekas jauns, tā notiek jau šodien, taču ir arī jaunas sadarbības formas, ko var izvēlēties, lai uzlabotu pašvaldību pārvaldību. Izmaiņas mēs varam īstenot ar šī projekta palīdzību, turklāt mācoties gan viens no otra, gan arī no citu valstu pašvaldību pieredzes," semināra atklāšanā uzsvēra LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Savukārt Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācijas starptautisko projektu nodaļas vadītāja Elita Cakule uzsvēra, ka pašvaldībām ir svarīga ilgtermiņa stratēģija un tāpat svarīgi ir, lai projekta laikā veidotos abpusēja pieredzes apmaiņa, un no tā iegūtu ne tikai Latvijas pašvaldības, bet arī pašvaldības Norvēģijā, Somijā un Polijā, uz kurām notiks pieredzes apmaiņas braucieni.

Sadarbība pašvaldībām palīdz risināt uzdevumus, kas ir ar lielāku mērogu nekā novada vai valstspilsētas robežas, un pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tā ir arī līdzeklis kā samazināt centralizāciju, koncentrāciju un birokratizāciju. Tīklu sanāksmes un semināri būs platforma pašvaldību pieredzes apmaiņai, datu analīzei un jaunu risinājumu meklēšanai, kā arī ieteikumu izstrādei gan pašvaldībām, gan iespējamai likumdošanas pilnveidošanai.

 Katru no pieciem pašvaldību tīkliem koordinēs kāds no LPS padomniekiem, kas seminārā prezentēja savu piedāvājumu, raksturojot problēmas, kādēļ piedāvātās tēmas ir īpaši aktuālas, kādi ir iespējamie tīkla rezultāti un kurās nozarēs šīs sadarbības formas varētu sniegt uzlabojumu.  Savā pieredzē, skatījumā un papildu informācijā par tīklu darbībai piedāvātajām tēmām dalījās arī pašvaldību vadītāji un jomas eksperti.

Ar tīkla iecerēm, kas skatīs jautājumus saistībā ar pašvaldību sadarbību kapitālsabiedrību un kapitāldaļu pārvaldības jomā iepazīstināja LPS padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš. Savukārt zvērināts advokāts Edgars Atlācis sniedza praktisku informāciju par in-house piemērošanas tiesisko ietvaru publiskajā sektorā. LPS padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere ieskicēja tīkla darbības plānu, kas skatīs sadarbību Rīgas metropoles ietvaros. Ar Rīgas un Pierīgas pašvaldību sadarbības pieredzi un šodienas izaicinājumiem iepazīstināja Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Pierīgas pašvaldību apvienības "Rīgas metropole" priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. Par tīklu, kura tēma ir valstspilsētu sadarbība ar apkārtējiem novadiem, stāstīja LPS padomniece reģionālās attīstības jautājumos Ivita Peipiņa, to papildināja Jelgavas valstspilsētas prezentācija par līdzšinējo sadarbības pieredzi ar apkārtējiem novadiem un sadarbības nākotnes iespējām.

Pēc administratīvi teritoriālās reformas pašvaldības ir kļuvušas lielākas, tādejādi vēl nozīmīgāka ir kļuvusi to iekšējā sadarbība, tai skaitā sadarbība ar iedzīvotājiem pašvaldības ietvaros. LPS piedāvājumu šim tīklam, ko vadīs padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma Ūbele, papildināja Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca stāstījums par novada pieredzi ar iedzīvotāju konsultatīvajām padomēm.  Sadarbības tīklu piedāvājumu noslēdza LPS padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe, prezentējot tīkla ieceri, kur tiks apspriesti sadarbības latviešu vēsturisko zemju ietvaros aspekti. Šī tīkla darba kārtības pieteikumu papildināja Jēkabpils novada priekšsēdētāja vietnieka Alfona Žuka stāsts par Sēlijas atdzimšanu.

Katra tīkla ietvaros tiks īstenota arī viena pilotaktivitāte. Pilotaktivitāšu mērķis ir uzlabot, paplašināt jau esošo sadarbību vai arī ieviest jaunu. Sadarbības tīklos iesaistīto pašvaldību pārstāvji piedalīsies arī pieredzes apmaiņas braucienos uz Norvēģiju, Poliju un Somiju.

Seminārā sniegtā informācija ļaus pašvaldībām izdarīt izvēli un pieteikties, kuros sadarbības tīklos tās vēlas darboties.

Semināra videoieraksts ir publicēts LPS YouTube kontā:

https://youtu.be/juWYLQx9WmM atklāšana

https://youtu.be/0OX1wIaIBCg - 1. daļa

https://youtu.be/J5yNiQ1S_98  2. daļa

Monvīda Švarca prezentācija pieejama ŠEIT.

Sniedze Sproģe - Vēsturiskās zemes
Lāsma Ūbele - pašvaldību sadarbība ar iedzīvotājiem
Andra Rāviņa prezentācija
Ivita Peipiņa - valstspilsētu sadarbība ar novadiem
Māra Sprindžuka prezentācija
Sanita Šķiltere - Rīgas metropoles sadarbība
Edgara Atlāča prezentācija
Aino Salmiņš - sadarbība kapitālsabiedrību ietvaros
Māris Pūķis - pašvaldību sadarbības iespējas
Semināra programma
Ligita Pudža- projekta aktivitātes