Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Ilgtspējīgas politikas plānošana klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā Uzbekistānā

Projekta mērķis: Uzbekistānas ilgtspējīgas politikas plānošanas klimata pārmaiņu jomā uzlabošana, stiprinot vietējo pašpārvalžu kapacitāti, paaugstinot sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņu sociāli ekonomisko ietekmi un veicinot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.

 

Plānotās aktivitātes:

 • projekta uzsākšanas konference un ekspertu domnīca;
 • ekspertu misija Buhāras un Surkhandarjas reģionā;
 • vadlīniju izstrādāšana integrētas klimata pārmaiņu un katastrofu riska samazināšanas pārvaldībai Uzbekistānas vietējām kopienām un lēmumu pieņēmējiem;
 • pielāgošanās klimata pārmaiņām plānu izstrādāšana Buhāras un Surkhandarjas reģioniem;
 • mācību semināri Uzbekistānas sabiedrības izpratnes veicināšanai par klimata pārmaiņu ietekmi;
 • Uzbekistānas pārstāvju apmācības Latvijā;
 • priekšlikumu izstrādāšana tiesību aktu pilnveidošanai klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā;
 • projekta noslēguma konference.

 

Projekta partneri:

 • Nacionāla mēroga kustība “Yuksalish” (Uzbekistāna)
 • Klimata un enerģētikas ministrija
 • Vidzemes plānošanas reģions
 • Smiltenes novada pašvaldība

Īstenošana: 2023. gada 3. jūlijs – 2024. gada 30. novembris

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta. 

Iepriekšējais
Nākamais

Projekta par ilgtspējīgu politikas plānošanu klimata pārmaiņās Uzbekistānā atklāšanas konference

12. septembrī Taškentā notiek Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) realizētā projekta “Ilgtspējīgas politikas plānošana klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā Uzbekistānā” uzsākšanas konference, kuru atklāja Latvijas Republikas vēstnieks Uzbekistānā Reinis Trokša un Latvijas delegācijas Uzbekistānā vadītājs LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

“Valstīm ir jāievieš pasākumi, lai uzlabotu savas spējas pielāgoties un sekmētu noturīgumu pret klimata pārmaiņām un to radītajām sekām, kā arī izmantotu to radītās iespējas. Būtiski, ka mums ir jāprot pielāgoties pārmaiņām, ko mēs jau esam izraisījuši klimata pārmaiņu dēļ, un pārmaiņām, kuras mēs paredzam nākotnē. Tieši tādēļ svarīgi, ka gudru pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu īstenošana ir pasaules valstu un pašvaldību dienas kārtībā,” uzsver LPS priekšsēdis Gints Kaminskis.

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) sadarbībā ar Uzbekistānas nacionālo kustību “YUKSALISH” kopš 2023. gada 3. jūlija īsteno projektu “Ilgtspējīgas politikas plānošana klimata pārmaiņu mazināšanas un pielāgošanās jomā Uzbekistānā”, kas saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta. Projekta mērķis ir Uzbekistānas ilgtspējīgas politikas plānošanas klimata pārmaiņu jomā uzlabošana, stiprinot vietējo pašpārvalžu kapacitāti, paaugstinot sabiedrības izpratni par klimata pārmaiņu sociāli ekonomisko ietekmi un veicinot sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Konferences laikā LPS priekšsēdis Gints Kaminskis un Uzbekistānas nacionāla mēroga kustības YUKSALISH priekšsēdētājs Bobur Bekmurodov (Бобур Бекмуродов) parakstīja sadarbības memorandu, kas dod iespēju efektīvākai abu pušu sadarbībai.

Uz Uzbekistānu ir devies arī Klimata un enerģētikas ministrijas Klimata un enerģētikas finanšu instrumentu departamenta direktors Raimonds Kašs, LPS ģenerālsekretāre Mudīte Juhna un padomniece vides jautājumos Sandra Bērziņa, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis, Limbažu novada domes priekšsēdētājs Dagnis Straubergs, Smiltenes novada domes izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos Mārtiņš Ulāns un projekta vadītāja Elita Kresse.

Vizītes ietvaros Latvijas un Uzbekistānas eksperti tiksies ar Buhāras un Surkhandarjas reģionu vietējo kopienu pārstāvjiem. Sagatavošanās klimata pārmaiņu radītajiem riskiem un pielāgošanās plānošana vietējā līmenī ir būtiska Uzbekistānas sabiedrības drošībai, kā arī tās ekonomiskajai, vides un sociālajai labklājībai.

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2023. gadā no attīstības sadarbības budžeta.