Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Dainis Turlais: makroreģionālajām stratēģijām ir potenciāls veicināt iedzīvotāju labklājību

Foto: RO2019EU.

 

26. jūnijā Briselē (Beļģijā) vienbalsīgi pieņemts Latvijas delegācijas Eiropas Reģionu komitejā locekļa Daiņa Turlā sagatavotais atzinums “Makroreģionālās stratēģijas, piemēram, stratēģija Donavas reģionam: sistēma starptautisku klasteru veicināšanai”.

Savā atzinumā Turlais uzsvēra, ka makroreģionālajām stratēģijām ir ļoti liels potenciāls saprātīgā laika periodā izlīdzināt blakus esošajās teritorijās dzīvojošo dzīves līmeni, tādējādi sekmējot arī Eiropas Savienības pamatlīgumā – Lisabonas līgumā – noteikto kohēzijas nepieciešamību. Tas saskan arī ar vienu no nākamā daudzgadu budžeta 2021.–2027. gadam prioritātēm, proti, mazināt reģionālās atšķirības. Jebkura politikas dokumenta fokusā jābūt mūsu iedzīvotāju labklājības palielināšanai, taču makroreģionālo stratēģiju potenciālu nevar pilnībā izmantot, ja dalībvalstīm, vietējām un reģionālajām pašvaldībām nav nepieciešamo finanšu un cilvēkresursu. Mums būtu jāturpina īstenot makroreģionālo stratēģiju un ES nozaru politikas sinerģija, piemēram, tādas programmas kā “Apvārsnis 2020”, “Erasmus +”, “Radošā Eiropa”, COSME, LIFE, Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments (EISI) un Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF). Tādējādi mēs veiksmīgi atrisinātu kopīgas prioritāras problēmas, norādīja Turlais.

Latvijas delegācijas loceklis ar gandarījumu secināja, ka arī 21. maijā pieņemtajos Padomes secinājumos par ES makroreģionālo stratēģiju īstenošanu, līdzīgi kā sagatavotajā Eiropas Reģionu komitejas atzinumā, aicināts veicināt vietējo un reģionālo ieinteresēto personu iesaisti, lai nodrošinātu pienācīgu politisko atbalstu makroreģionālajām stratēģijām. Tāpat Padomes secinājumos aicināts stratēģiju pārvaldībā iesaistītajiem dalībniekiem sadarboties un apmainīties ar paraugpraksi, kā arī uzlabot sadarbību starp politikas vai prioritārajām jomām stratēģijās, piemēram, izmantojot klasterus.

Savā uzrunā Eiropas Savienības dalībvalstu vietējo un reģionālo pašvaldību politiķiem Dainis Turlais arī nāca klajā ar priekšlikumu, kā makroreģionu līmeņa inovāciju ekosistēmās veicināt zināšanu apmaiņu pārrobežu līmenī, kā arī saskaņoti darboties ekonomikas sekmēšanai. “Domāju, ka jaunā veiksmes formula varētu būt “maģiskais trijstūris” – akadēmiskās aprindas no vienas puses, uzņēmēji, kas izmanto zinātniskos sasniegumus, no otras puses un vietējās un reģionālās pašvaldības, kas kalpo par savienotājiem un nodrošina infrastruktūru, no trešās puses. Mums savā darbā būtu vairāk jāizmanto šī veiksmes formula, lai veicinātu klasteru darbību,” uzsvēra Turlais.

Latvijas delegācijas loceklim un atzinuma autoram arī bija iespēja dalīties ar saviem secinājumiem neformālajā ES Donavas reģiona stratēģijas dalībvalstu ekonomikas un biznesa vides ministru sanāksmē, kā arī ES Donavas reģiona stratēģijas 8. forumā, kurā šogad piedalījās ap 800 dalībnieku. Abas sanāksmes notika 27.–28. jūnijā Bukarestē (Rumānijā).

Atzinumu Eiropas Reģionu komitejai pieprasījusi sagatavot Rumānijas prezidentūra ES Padomē, ņemot vērā Eiropas Komisijas ziņojumu par ES makroreģionālo stratēģiju īstenošanu. Atzinuma sagatavošanās piedalījās arī ziņotāja eksperte Latvijas Pašvaldību savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere. Ar atzinuma “Makroreģionālās stratēģijas, piemēram, stratēģija Donavas reģionam: sistēma starptautisku klasteru veicināšanai” tekstu var iepazīties Eiropas Reģionu komitejas vietnē.