Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Jautājumi par ES daudzgadu budžetu jāsaskaņo ar pašvaldību pārstāvjiem

„Mēs vēlamies paust skaidru apņemšanos iesaistīt pašvaldības struktūrfondu izmantošanas plānošanā, un Eiropas Komisija tā nodrošināšanai izmantos partnerības līgumus,” Reģionu komitejas Teritoriālās kohēzijas politikas komisijas sanāksmē norādīja Eiropas Savienības (ES) nodarbinātības, sociālo lietu un integrācijas komisārs Lāslo Andors (László Andor). Sanāksmē, kas 5. decembrī norisinājās Briselē (Beļģija), Latvijas pašvaldību delegāciju pārstāvēja Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs Inesis Boķis, Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš un Rīgas domes deputāts Viktors Gluhovs.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) 6. oktobrī publicētajiem Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem, partnerības līgumā starp EK un dalībvalsti būs izklāstītas partneru saistības valsts un reģionālā līmenī, kā arī EK saistības. Minētie līgumi būs saistīti ar stratēģiju „Eiropa 2020”, kuras mērķu sasniegšana caurvij visu nākamā plānošanas perioda ES budžetu. Ņemot vērā dokumenta nozīmīgumu, partnerības līgums jāizstrādā, konsultējoties ar pašvaldībām un sociālajiem partneriem.
Latvijas Pašvaldību savienības padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Sanita Šķiltere norāda, ka Latvijas gadījumā atbilstoši nacionālajai likumdošanai partnerības līgums būtu jāslēdz kā trīspusējs līgums starp Eiropas Komisiju, valdību un Latvijas Pašvaldību savienību. Saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām” Ministru kabinets ar pašvaldībām saskaņo jautājumus, kas skar visu pašvaldību intereses. „Šis pants obligāti jāattiecina arī uz jautājumu par ES daudzgadu budžetu!” uzsver Šķiltere.
Vienlaikus Reģionu komitejas sanāksmē ES reģionālās politikas komisārs Johanness Hāns (Johannes Hahn) vēlreiz vērsa uzmanību, ka nākamajā plānošanas periodā galvenais akcents būs likts uz saprotamu un redzamu rezultātu sasniegšanu, kā arī efektīvu līdzekļu izmantošanu. Tāpat viņš iepazīstināja ar EK priekšlikumu attiecībā uz vienpadsmit tematiskajiem mērķiem, uz kuriem pamatosies struktūrfondu finansēto projektu īstenošana. Tā, piemēram, Eiropas Sociālā fonda finansētu projektu mērķi būs veicināt nodarbinātību, atbalstīt darbaspēka mobilitāti; veicināt sociālo iekļaušanu un apkarot nabadzību; ieguldīt izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā; uzlabot institucionālās spējas un efektīvu valsts pārvaldi.
Ar Kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanu iecerēts aizsargāt vidi un veicināt resursu efektivitāti, kā arī veicināt ilgtspējīgu transportu un novērst trūkumus galvenajās tīkla infrastruktūrās. Savukārt nākamā plānošanas perioda Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu mērķi būs nostiprināt tehnoloģiju attīstību un inovācijas; uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pieejamību, izmantošanu un kvalitāti, kā arī uzlabot mazo un vidējo uzņēmumu nozares konkurētspēju.

2012. gadā Reģionu komitejas komisijās plānots intensīvs darbs, gatavojot atzinumu projektus dokumentiem, kas ietverti EK priekšlikumos par 2014. - 2020. gada Kohēzijas politikas regulu priekšlikumiem.