Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu
Iepriekšējais
Nākamais

Par Talsu novada domes priekšsēdētāju ievēlēta Sandra Pētersone

13. jūlijā notika Talsu novada domes ārkārtas sēde, kurā tika apstiprināta jaunā Talsu novada domes un izpildvaras vadība. Talsu novada domes priekšsēdētājas pienākumus turpmāk pildīs Sandra Pētersone, bet izpilddirektora amatu ieņems Ieva Krēķe.

Talsu novada domes priekšsēdētāja amatam ārkārtas domes sēdē tika izvirzīta Sandra Pētersone (“Visu Latvijai!”–“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK). Viņas kandidatūru atbalstīja 13 Talsu novada domes deputāti.

Kopš maija deputāti (vairāku politisko spēku pārstāvji) vairākkārt tikušies, lai vienotos par iespējamo risinājumu domes vadības jautājumā. Lai rastu kompromisu un nodrošinātu pēc iespējas plašāku politisko spēku pārstāvniecību domes vadībā, tā novēršot domes atlaišanu un novada palikšanu bez politiskās vadības tieši pirms administratīvi teritoriālās reformas, nolemts mainīt Talsu novada pašvaldības nolikumu, paredzot tajā trīs priekšsēdētāja vietnieku amatu izveidi līdzšinējā viena vietā. Šāds domes vadības sastāvs tika izveidots arī 2017. gadā pēc pašvaldību vēlēšanām, bet vēlāk mainīts.

Nākamās pašvaldību vēlēšanas gaidāmas jau 2021. gada 1. jūlijā, bet līdz tam Talsu novadam jaunā vadība noteikusi vairākus prioritāros virzienus.

“Viens no pamata jautājumiem ir Talsu novada identitātes stiprināšana un novada tēla uzlabošana, kas ietver kompleksus darbus, tai skaitā pašvaldības darba pārveidi atbilstoši mūsdienīgai pārvaldībai, nodrošinot aktīvu iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā un ērtas un saprotamas informācijas pasniegšanu. Svarīgi ir nekavējoties sākt darbu pie Talsu novada apvienošanās projekta izstrādes un jaunās novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanas. Nepieciešams izstrādāt kultūras attīstības stratēģiju un realizēt iesāktos attīstības projektus. Noteikti jāaktualizē Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāna īstenošana, ietverot Ķēniņkalna labiekārtošanu un bērnu rotaļu laukumu sakārtošanu, un jaunu bērnu atpūtas, izzināšanas un aktivitāšu laukumu izveidi. Būtiski ir turpināt iesākto multifunkcionālā sporta kompleksa projekta īstenošanu,” prioritātes ieskicēja Sandra Pētersone, viņa minēja arī vienotas vadības sistēmas izveidi pašvaldības struktūrās, vienotu ceļu infrastruktūras uzturēšanas praksi, nekustamo īpašumu uzskaites pilnveidošanu, mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un budžeta plānošanu atbilstoši plānošanas dokumentiem.

Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieku amatiem līdztekus jau esošajam vietniekam Normundam Tropiņam tika izvirzīti un ar 12 balsīm “par” apstiprināti Andis Astrātovs un Dainis Karols. N. Tropiņa pārraudzībā būs sociālā un veselības joma, A. Astrātova atbildībā – tautsaimniecības joma, bet D. Karola pārziņā – izglītības, kultūras un sporta joma. Divu papildu priekšsēdētāja vietnieku amatu izveide līdz šā gada beigām pašvaldībai izmaksās līdz 24 000 eiro.

Ārkārtas sēdē Talsu novada domes deputāti amatā apstiprināja arī pašvaldības izpilddirektoru. Šis amats ir bijis vakants kopš pērnā jūlija, bet tagad tajā ar 12 balsīm apstiprināta izpilddirektora vietniece un līdzšinējā izpilddirektora pienākumu izpildītāja Ieva Krēķe. Savukārt par viņas vietnieku, apzinoties lielo darba apjomu un ņemot vērā līdzšinējā darba kvalitāti, tika izvirzīts Komunālās nodaļas vadītājs Arvis Lagzdiņš, kura kandidatūru atbalstīja 11 deputāti.

Šobrīd Talsu novada pašvaldības nolikums paredz divas izpilddirektora vietnieku amata vietas, bet par otra vietnieka nepieciešamību tiks lemts pēc laika, vērtējot kopējo darbu izpildes efektivitāti.

Talsu novada pašvaldība jau informējusi, ka 14. maijā Talsu novada domes deputātu vairākums izteica neuzticību toreizējam domes priekšsēdētājam Dainim Karolam. Pēc viņa atbrīvošanas no amata novada vadību nodrošināja vietnieks Normunds Tropiņš. Likums “Par pašvaldībām” nosaka, ka nākamais domes priekšsēdētājs jāievēlē divu mēnešu laikā, tas ir, līdz 14. jūlijam. Ja šajā laika periodā tas netiktu izdarīts, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija varētu rosināt Saeimā izskatīt jautājumu par domes atlaišanu un pagaidu administrācijas iecelšanu.

Sagatavojusi Inita Fedko,

Talsu novada domes

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja