Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Informācija par LPS sniegtajiem atzinumiem tiek apkopota Tiesību aktu projektu publiskajā portālā https://tapportals.mk.gov.lv/. 

Portāla lietošanas pamācība skatāma šeit:

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 16.–22.09. (2019)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi deviņus atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Septiņi no tiem ir saskaņoti, bet divi nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saska-ņojums

1.

VSS-894 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 25. jūnija noteikumos nr. 351 “Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi””

16.09.2019.

12.09.2019.

2.

VSS-870 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai”

17.09.2019.

05.09.2019.

3.

VSS-869 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Grozījums Ministru kabineta 2010. gada 10. novembra rīkojumā nr. 648 “Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības “Privatizācijas aģentūra” personā””

17.09.2019.

05.09.2019.

4.

VSS-885 – Par informatīvo ziņojumu “Par investīciju programmu autoceļu attīstībai administratīvi teritoriālās reformas kontekstā”

17.09.2019.

05.09.2019.

5.

VSS-855 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā”

18.09.2019.

29.08.2019.

6.

VSS-877 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamo īpašumu atsavināšanu pierobežas ceļa pie Jansu novērošanas torņa zemes nodalījuma joslai”

20.09.2019.

05.09.2019.

7.

VSS-876 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas valsts robežas joslas ierīkošanai”

20.09.2019.

05.09.2019.

8.

VSS-881 – Par pamatnostādņu projektu “Reģionālās politikas pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

20.09.2019.

05.09.2019.

9.

VSS-880 – Par informatīvo ziņojumu “Par Latvijas viedokli Latvijas – Igaunijas Starpvaldību komisijas pārrobežu sadarbības veicināšanai 2019. gada sēdē”

20.09.2019.

05.09.2019.

LPS atzinums par VSS-885
LPS atzinums par VSS-881
LPS atzinums par VSS-881 papildinājums
LPS atzinums par VSS-881 papildinājums