Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijā izveidojusies prakse Ministru kabinetā (dokumentu saskaņošanas un pieņemšanas procedūrās) iesaistīt Latvijas Pašvaldību savienību, kam saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” vienīgajai ir tiesības paust pašvaldību kopīgo viedokli.

Rakstiskie atzinumi sākas ar konstatējumu – vai LPS saskaņo vai nesaskaņo attiecīgo projektu. Abos gadījumos projektu virzītāji un dokumentu pieņēmēji var izvērtēt priekšlikumus tekstu uzlabošanai.

Oficiālā procedūra sākas ar Valsts sekretāru sanāksmi, kurā izsludina valsts dokumenta projektu. Ja LPS pieprasa projektu atzinuma sniegšanai, tad visas pašvaldības tiek aicinātas paust savu viedokli. Gatavojot viedokli, LPS ņem vērā arī pašvaldību kopīgo stratēģiju un Eiropas Vietējo pašvaldību hartā paustos vietējās demokrātijas principus.

Iepriekšējais
Nākamais

LPS sniegtie atzinumi par normatīvo aktu projektiem 15.–21.03. (2021)

Aizvadītajā nedēļā Latvijas Pašvaldību savienība sniegusi 13 atzinumus par normatīvo aktu projektiem. Desmit no tiem ir saskaņoti, bet trīs nav saskaņoti.

 

Nr.

VSS nosaukums

Nosūtīšanas

datums

Izsludināšanas

datums

Saskaņojums

1.

VSS-134 – Par pamatnostādņu projektu “Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

15.03.2021.

25.02.2021.

2.

VSS-200 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 3. aprīļa noteikumos nr. 239 “Noteikumi par Latvijas Republikas dienesta pasi””

15.03.2021.

11.03.2021.

3.

VSS-196 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos nr. 125 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai””

15.03.2021.

11.03.2021.

4.

VSS-197 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Mežceļi” pārņemšanu valsts īpašumā”

15.03.2021.

11.03.2021.

5.

VSS-198 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par Smiltenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ķauzeru ceļš” pārņemšanu valsts īpašumā”

15.03.2021.

11.03.2021.

6.

VSS-164 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

16.03.2021.

04.03.2021.

7.

VSS-163 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu”

16.03.2021.

04.03.2021.

8.

VSS-177 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Staru ielā 8–14, Ķegumā, Ķeguma novadā, nodošanu Ķeguma novada pašvaldības īpašumā”

16.03.2021.

04.03.2021.

9.

VSS-173 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 21. marta noteikumos nr. 158 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” īstenošanas noteikumi””

19.03.2021.

04.03.2021.

10.

VSS-165 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 22. decembra noteikumos nr. 1643 “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai””

19.03.2021.

04.03.2021.

11.

VSS-178 – Par Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Imanta ielā 6–12, Zilaiskalnā, Zilākalna pagastā, Kocēnu novadā, nodošanu Kocēnu novada pašvaldības īpašumā”

19.03.2021.

04.03.2021.

12.

VSS-186 – Par pamatnostādņu projektu “Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam”

19.03.2021.

04.03.2021.

13.

VSS-170 – Par Ministru kabineta noteikumu projektu “Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”

19.03.2021.

04.03.2021.

LPS atzinums par VSS-134
LPS atzinums par VSS-134, pielikums
LPS atzinums par VSS-186
LPS atzinums par VSS-170