Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

Nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas prakstisko aktivitāšu reakizēšana” (reģ. nr. 1-08/2/2020) vadošais partneris ir Latvijas Pašvaldību savienība (LPS). Projekts tiek realizēts ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām.

 

Projektā piedalās: Carnikavas novada dome, Engures pagasta pārvalde, Lapmežciema pagasta pārvalde, Dundagas novada dome, Grobiņas novada dome, Jūrmalas pilsētas dome, Liepājas pilsētas dome, Limbažu novada dome, Mērsraga novada dome, Nīcas novada dome, Pāvilostas novada dome, Rīgas pilsētas Ziemeļu un Pārdaugavas izpilddirekcijas, Rojas novada dome, Rucavas novada dome, Salacgrīvas novada dome, Saulkrastu novada dome, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” un Ventspils novada dome.

 

Projekta mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem, kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

 

Projekta realizācijas rezultātā jūras piekrastes joslā tiks uzlabota tās vides kvalitāte, veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās, nodrošināti apstākļi drošai atpūtai sakoptā vidē, pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, labiekārtojumu, drošību un sanitāro prasību nodrošinājumu.

 

Projekta kopējais budžets – 199 988 eiro.

 

Plašāka informācija pie projekta vadītājas Sandras Bērziņas, LPS padomnieces vides aizsardzības jautājumos.

Iepriekšējais
Nākamais

Noslēgusies LPS vadītā piekrastes projekta trešā sezona

Līdz ar rudens iestāšanos noslēgusies nacionālās nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu īstenošanu” trešajā sezonā.

Projekts tika realizēts ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansējumu. To vadīja Latvijas Pašvaldību savienība kā projekta vadošais partneris ciešā sadarbībā ar projekta faktiskajiem īstenotājiem - Carnikavas, Dundagas, Grobiņas, Limbažu, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Rojas, Rucavas, Salacgrīvas, Saulkrastu, Ventspils novada un Jūrmalas un Liepājas pilsētas domēm, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija , Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde” un Engures un Lapmežciema pagastu pārvaldēm.

Katra piekrastes pašvaldība vai tās institūcija savā administratīvajā teritorijā darbojas projekta mērķa sasniegšanai. Šogad aktivitātes tika veiktas četras virzienos.

Pludmales apsaimniekošana :

* atkritumu, t. sk. mirušo dzīvnieku, savākšana un utilizēšana 300 km garā pludmales joslā,

* pludmales irdināšana, atbrīvošana no niedrēm un krūmiem, t. sk. pļaušana,

* tualešu asenizācija un uzturēšana,

* divu stāvlaukumu uzturēšana.

Peldvietu labiekārtošana :

* 14 pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana,

* deviņu solu izgatavošana un uzstādīšana,

* divu āra trenažieru iegāde un uzstādīšana,

* viena elektroniskā informatīvā displeja iegāde un uzstādīšana,

* piecu atkritumu konteineru iegāde un uzstādīšana,

* viena informatīvā stenda uzstādīšana.

Piekļuves nodrošināšanas pludmalei :

* laipu uzstādīšana 603 m garumā,

* laipu labiekārtošana 110 m garumā,

* nobrauktuves izbūve uz pludmali 12 m garumā,

* četru pieeju jūrai attīrīšana no smilšu sanesumiem.

Piekrastes bioloģiskās daudzveidības saglabāšana :

* biotehnisko pasākumu veikšana ES nozīmes biotopa - pelēkās kāpas - stāvokļa uzlabošanai 7 ha platībā.

Projekta īstenošanas gaitā 2020. gadā tika uzlabota piekrastes vide un nodrošināti apstākļi kvalitatīvi atpazīstami, kā arī jāpalielina cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, labiekārtojumu un sanitāro prasību nodrošinājumu. Piekrastes kāpās samazināta antropogēnā slodze, kas veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Ar projekta palīdzību tiek nodrošināta vides aizsardzība, nodrošinot labiekārtošanu un sanitārā nodrošinājuma ieviešanu, kā arī veicot bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Sandra Bērziņa ,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos