Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

Nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas prakstisko aktivitāšu reakizēšana” (reģ. nr. 1-08/2/2020) vadošais partneris ir Latvijas Pašvaldību savienība (LPS). Projekts tiek realizēts ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām.

 

Projektā piedalās: Carnikavas novada dome, Engures pagasta pārvalde, Lapmežciema pagasta pārvalde, Dundagas novada dome, Grobiņas novada dome, Jūrmalas pilsētas dome, Liepājas pilsētas dome, Limbažu novada dome, Mērsraga novada dome, Nīcas novada dome, Pāvilostas novada dome, Rīgas pilsētas Ziemeļu un Pārdaugavas izpilddirekcijas, Rojas novada dome, Rucavas novada dome, Salacgrīvas novada dome, Saulkrastu novada dome, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde” un Ventspils novada dome.

 

Projekta mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem, kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

 

Projekta realizācijas rezultātā jūras piekrastes joslā tiks uzlabota tās vides kvalitāte, veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās, nodrošināti apstākļi drošai atpūtai sakoptā vidē, pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, labiekārtojumu, drošību un sanitāro prasību nodrošinājumu.

 

Projekta kopējais budžets – 199 988 eiro.

 

Plašāka informācija pie projekta vadītājas Sandras Bērziņas, LPS padomnieces vides aizsardzības jautājumos.

Iepriekšējais
Nākamais

Sākusies projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” trešā sezona

Līdzīga pavasara iestāšanās sākās nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktiskās aktivitātes aktivitātes realizācija” (reģ. Nr. 1-08 / 2/2020) trešā sezona. Šo projektu īsteno Latvijas Pašvaldību savienība, kā arī projekta vadošais partneris, kas ir iesaistīts Baltijas jūras reģionā un Rīgas līča piekrastes pašvaldībās vai sadarbības iestādēs. Projekts tiek realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogramma “Vides aizsardzības projekti” no 2020. gada 1. maija līdz 2020. gada 31. oktobrim.

Projekta mērķis un apsaimniekošanas jūras piekrastes joslu, un tas nozīmē, ka visi labākie vides aizsardzības pasākumi ir nepieciešami, lai atpūtnieki, tūristi, kvalitatīvi, tīri, droši vide un pludmales organiski daudzveidīgi saglabājas.

Katra piekrastes pašvaldība vai tās institūcija savā administratīvajā teritorijā strādās projekta mērķa sasniegšanā. Šogad plānots veikt aktivitātes četros virzienos :

1. Pludmales apsaimniekošana:

* atkritumu, t. sk. mirušo dzīvnieku, savākšana un utilizēšana,

* pludmales irdināšana, atbrīvošana no niedrēm un krūmiem, t. sk. pļaušana,

* tualešu asenizācija un uzturēšana.

2. Peldvietu labiekārtošana:

* pārģērbšanās kabīņu iegāde un uzstādīšana,

* solu izgatavošana un uzstādīšana,

* āra trenažieru iegāde un uzstādīšana,

* elektronisko informatīvo displeju iegāde un uzstādīšana,

* atkritumu tvertņu iegāde (izgatavošana) un uzstādīšana,

* informatīvā stenda uzstādīšana.

3. Piekļuves nodrošināšanas pludmalei:

* laipu, noeju izbūve.

4. Piekrastes bioloģiskās daudzveidības saglabāšana:

* biotehniskie darbi pelēkās kāpas un piejūras zālāju biotopu kvalitātes uzlabošanai.

Projekta realizācijas laikā tiek nodrošināta labvēlīga vides aizsardzība, nodrošinot labiekārtošanu un sanitārā nodrošinājuma ieviešanu, kā arī veicinot bioloģisko daudzveidību.

Sandra Bērziņa ,

LPS padomniece vides aizsardzības jautājumos