Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.
Sapratu

Latvijas Pašvaldību mācību centrs (LPMC)

Latvijas republikas pašvaldību un valsts pārvaldes darbinieku izglītības plānošana un organizēšana​. Viens no būtiskākajiem mācību uzdevumiem – apgūtajām zināšanām un prasmēm jābūt reālām, piemērojamām ikdienas darbā un praktiski realizējamām, jo tādejādi var sekmīgāk realizēt pašvaldības funkcijas un iedzīvotāji saņems kvalitatīvāku pašvaldības pakalpojumu.

Mācību centra adrese: Biķernieku iela 4, Rīga, LV-1039

Mājaslapa: www.lpmc.lv

E-pasta adrese: lpmc@lpmc.lv

Tālruņi: 67551217, 67545278, 67545281

Fakss: 67552252

„Latvijas Pašvaldību mācību centrs” (LPMC) ir  dibināts 1993. gada 18.martā. Mācību centra pirmie dibinātāji: Latvijas Pašvaldību savienība, Rīgas pilsētas  Vidzemes priekšpilsēta, Jūrmalas pilsētas dome, Liepājas pilsētas dome

LPMC:

 • no 2002. gada Izglītības iestāžu reģistrā, Nr. 3360800184

 • no  2007. gada akreditēta izglītības iestāde, akreditācijas lapa Nr. AL4287. 

LPMC  darbības  pamatvirzieni:

 • Latvijas republikas pašvaldību un valsts pārvaldes darbinieku izglītības plānošana un organizēšana;

 • pašvaldību, valsts pārvaldes darbinieku izglītošana un citu ieinteresēto organizāciju darbinieku izglītošana, kā arī interesentu;

 • pašvaldību darbinieku – darba iesācēju profesionālā izglītošana paralēli darbam pašvaldībās;

 • lektoru – augsti kvalificētu pašvaldību darbinieku izglītības organizēšana Latvijā un ārpus Latvijas, centra un lektoru kontaktu ar ārvalstu izglītības centriem, kā arī šo lektoru izmantošanas izglītības procesā Latvijā sekmēšana;

 • Latvijas pašvaldību darba pilnveidošanās procesu sekmēšana.

 • pētījumu un eksperimentu veikšana sabiedriskajās un humanitārajās zinātnēs;

 • veic projektu izstrādi un realizāciju.

LPMC  darbības pamatuzdevumi:

 • elastīgi reaģējot uz tautsaimniecības vajadzībām, par pasūtītāja līdzekļiem paaugstināt darbinieku kvalifikāciju un veikt pārkvalificēšanu;

 • veicināt profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;

 • racionāli izmantot izglītībā iegūtos finansu līdzekļus;

 • apkopot un regulāri izzināt pašvaldību darbinieku izglītības pieredzi un nepieciešamību valstī;

 • organizēt mācību palīglīdzekļu un darbinieku rokasgrāmatu izstrādi un izdošanu;

 • organizēt pašvaldības darbinieku izglītības projektu izstrādi un īstenot tos;

 • veikt pašvaldību problēmu un izglītības pētījumu darbību un analizēt to;

 • rīkot seminārus, kursus, konferences, konsultācijas, lekcijas un citus papildizglītības pasākumus;

LPMC īsteno

1. akreditētas izglītības programmas (informācija : www.lpmc.lv):

 • „Sociālā aprūpe” profesionālā tālākizglītības programma, Nr. AI 2185

 • „Bāriņtiesas vadība un organizācija” profesionālā pilnveides izglītības programma, Nr. AI 2186

 • „Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā – darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanai” profesionālā pilnveides izglītības programma Nr. AI 2186

 •  „Mazā un vidējā biznesa darba organizācija pamati apbedīšanas pakalpojumu veikšanai” profesionālās pilnveides programma, AI  4334

 •  „Pašvaldības darba vadība un administrēšana” profesionālās pilnveides programma, AI 4334

2. mūžizglītības neformālās izglītības programmas sekojošās jomās ( informācija  www. lpmc.lv):

 • Pašvaldības pārvalde un darba organizācija

 • Pašvaldību finanses un grāmatvedība

 • Sociālais darbs

 • Teritorijas attīstības plānošana

 • Izglītība un kultūra

 • Lietvedība un personāla vadība

 • Pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu darbs

 • Komunikācijas un psiholoģija

 • Privatizēto dzīvojamo māju apsaimniekošanas organizācija

 • Māju apsaimniekošana

3.  Mācību kursi bezdarbniekiem un darba meklētājiem un darba riskam pakļautie  (informācija www.lpmc.lv):

3.1. LM NVA iepirkums bezdarbnieku un darba meklētāju neformālās izglītības programmas valsts valodas apguvei

 • 1. līmenis

 • 2. līmenis

3.2. LM NVA iepirkums – kuponi – neformālās izglītības programmas apguvei (līgums līdz 2013.g.31. decembrim) 8 mācību programmas:

 • Latviešu valoda- zemākais līmenis : 120 st.

 • Latviešu valoda - vidējais līmenis: 120 st.

 • Latviešu valoda – augstākais līmenis: 120 st.

 • Angļu valoda ar priekšzināšanām- 120 st.

 • Mūsdienīgu mācīšanās prasmju, attieksmju un intelektuālo spēju attīstīšana – 24 st.

 • Indivīds – aktīvs dalībnieks mūsdienu sabiedrības norisēs un politiskos procesos – 24 st.

 • Inovatīvas uzņēmējdarbības praktiskie aspekti – 24 st.

 • Radošums un inovācija- izaugsmei un konkurētspējai – 40 st.

3.3. Akreditētās profesionālās pilnveides programmas –  ar kuponiem:

 • Pašvaldības darba vadība un administrēšana

 • Bāriņtiesas vadība un organizācija

 • Mazā un vidējā biznesa darba organizācija pamati apbedīšanas pakalpojumu veikšanai organizācija

 • Pamatlīmeņa zināšanu programma darba aizsardzībā – darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu sagatavošanai

 • Sociālā aprūpe

Pēc reģionālās reformas mācību centra īpašnieki ir 18 pašvaldību novadu un pilsētu domes:

Pilsētas (5)

Novadi (11)

Savienības (2)

Jūrmala

Liepāja

Rīga

Valmiera

Ventspils

Alūksnes

Bauskas

Ērgļu

Jaunpils

Inčukalna

Strenču

Ogres

Pāvilostas

Talsu

Madonas

Krustpils

 

Latvijas Pašvaldību savienība

Latvijas pilsētu savienība